Kontakti

Kontaktinformācija:

SIA „Limbažu komunālserviss”
Mūru iela 17, Limbaži, LV-4001
Reģ.nr. 46603000255

Darba laiks:

Nedēļas diena Sekretariāts Kase
Pirmdiena 8:00-12; 13:00-18:00 8:30-12; 13:00-18:00
Otrdiena 8:00-12; 13:00-17:00 8:30-12; 13:00-17:00
Trešdiena 8:00-12; 13:00-17:00 8:30-12; 13:00-17:00
Ceturtdiena 8:00-12; 13:00-17:00 8:30-12; 13:00-17:00
Piektdiena 8:00-15:00 8:30-14:00
Sestdiena - -
Svētdiena - -

Kontakttālruņi:

Dežurants 29102615 (avārijas izsaukumi)
Tehniskais direktors Jānis Mucenieks 29177365,
e-pasts: janis.mucenieks@lkslimbazi.lv
Ūdens saimniecības darbu rīkotājs
Mārcis Dīriķis 
29293752, epasts: marcis.dirikis@lkslimbazi.lv
Ūdens saimniecības darbu rīkotājs
Jānis Baumanis
29440413
Vides pārvaldnieks
(par ūdens kvalitāti un uzraudzību)
Andris Kļava
29362973,
e-pasts: andris.klava@lkslimbazi.lv

 

Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītāja
Dita Kalniņa
25635564 (whatsapp),
e-pasts: klients@lkslimbazi.lv, dita.kalnina@lkslimbazi.lv
Klientu apkalpošanas operatore Arta Millere 64070748, 29492589 (whatsapp), epasts: klients@lkslimbazi.lv 
Uzskaites rādījumu reģistrētājs  Jānis Lapiņš

20236974 (whatsapp)

 

Valdes priekšsēdētājs Normunds Zaķis 64023090, 29476636
Sekretāre-lietvede  64070760, e-pasts: lks@lkslimbazi.lv
Grāmatvedība 64023088, 64023089,  e-pasts: gramatvediba@lkslimbazi.lv
Kase 64070748, 29492589

Norēķinu rekvizīti:Saziņai ar Limbažu pilsētas SIA "Limbažu komunālserviss" datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv

SIA „Limbažu komunālserviss”
Mūru iela 17, Limbaži, LV-4001
Vien. reģ.nr. 46603000255
AS SEB banka, konta Nr. LV68UNLA0013000508001
AS Luminor bank, konta Nr. LV10RIKO0002013280030
AS Citadele banka, konta Nr. LV86PARX0012581650001
AS Swedbank, konta Nr. LV33HABA0551045593788