Kontakti

NO 1.JŪLIJA VISI SIA “LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” KLIENTI IR SIA “LIMBAŽU SILTUMS” KLIENTI!

SIA "Limbažu siltums"
Reģistrācijas Nr. 40003006715
Juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālrunis/fakss 64070514

E-pasts: info@limbazusiltums.lv
Mājas lapa: www.limbazusiltums.lv