No 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts KASES darba laiks klātienē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12. martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību,

no 2020. gada 16. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts KASES darba laiks klātienē,

1. Ūdens skaitītāja rādījumus varat noziņot par telefonu, e-pastu:

  • Klientu daļa - 64070748, 29492589 (whatsapp) vai klients@lkslimbazi.lv 
  • par sniegtajiem pakalpojumiem varat norēķināties:

AS SEB banka, konta Nr. LV68UNLA0013000508001

AS Luminor bank, konta Nr. LV10RIKO0002013280030

AS Citadele banka, konta Nr. LV86PARX0012581650001

AS Swedbank, konta Nr. LV33HABA0551045593788

2. Šķidro atkritumu izvešanu pieteikt pa telefonu: 29293752

3. SIA “Limbažu komunālserviss” administrācija strādās attālināti.

Kontaktinformācija:

Dežurants

29102615

(avārijas izsaukumi)

Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītāja
 

25635564 (whatsapp),
e-pasts: klients@lkslimbazi.lv,

Tehniskais direktors

29177365,
e-pasts: janis.mucenieks@lkslimbazi.lv

Klientu apkalpošanas operatore, Kase

64070748, 29492589 (whatsapp), epasts: klients@lkslimbazi.lv 

Tehniskā direktora vietnieks

29293752, epasts: marcis.dirikis@lkslimbazi.lv

Sekretāre - lietvede:

64070760, e-pasts: lks@lkslimbazi.lv

Ūdens saimniecības darbu rīkotājs

29440413

Grāmatvedība

64023088, 64023089, 

e-pasts: gramatvediba@lkslimbazi.lv

 

Vides pārvaldnieks
(par ūdens kvalitāti un uzraudzību)

29362973,
e-pasts: andris.klava@lkslimbazi.lv

Ar visu aktuālāko informāciju varat iepazīties mūsu mājas lapā: www.lkslimbazi.lv     
 

SIA “Limbažu komunālserviss” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!!!