SIA “Limbažu Komunālserviss” aicina nodot skaitītāju rādījumus, izmantojot tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me.

Kopš 2020. Gada  SIA “Limbažu Komunālserviss klienti izmanto mūsdienīgo tehnoloģiju iespējas un priekšrocības. Par sadarbības projektu, inovācijām un tehnoloģiju lietošanu ikdienas darbā stāsta uzņēmuma vadītājs Normunds Zaķis.

SIA “Limbažu Komunālserviss” ir svarīgi turpināt uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem. Lai pakalpojumi klientiem kļūtu vēl pieejamāki, ir uzlabota  iespēja sazināties ar klientu apkalpošanas portālā. Regulāri tiek veikti uzlabojumi ar mērķi padarīt pakalpojumu sniegšanu ātrāku un vienkāršāku. Mūsdienīgas tiešsaistes rēķinu apkalpošanas un saziņas platforma Bill.me nodrošina mūsu klientiem arvien labāku apkalpošanu, vienlaikus uzlabojot uzņēmuma darba procesus.

Informācijas tehnoloģijas spēj uzlabot darbības efektivitāti, lietotāju pieredzi, resursu pārvaldību, klientu apkalpošanu, iekārtu servisu un samazināt darbības izmaksas. Mūsu mērķis ir panākt, lai tehnoloģiju izmantošana kļūtu par SIA “Limbažu Komunālserviss” ikdienas sastāvdaļu. Esam gandarīti, ka ar platformas izstrādātāju bija panākta vienošanās par pakalpojuma bezmaksas pieslēgšanu, izmantošanu un integrāciju mūsu grāmatvedības programmā. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmums un klienti saņem un izmanto jaunākās paaudzes tehnoloģijas risinājumu, neieguldot savus līdzekļus.

Bill.me sistēmā mājokļu īpašnieki bez maksas var saņemt un pārskatīt rēķinus, nodot skaitītāju rādījumus, uzdot jautājumus un gūt uzņēmuma speciālistu atbildes. Lai optimizētu un uzlabotu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas kārtību, SIA "Limbažu Komunālserviss" aicina savus klientus ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanai galvenokārt izmantot Bill.me platformu. Elektroniska rādījumu iesniegšanas kārtība veicina datu reģistrēšanu paredzētajā termiņā, t.i, katra mēneša 20.-25. datumā, izslēdzot iespēju rādījumus iesniegt ārpus noteiktā termiņa,  līdz ar to samazinot uzņēmuma klientu daļas un grāmatvedības noslodzi, pieņemot skaitītāju rādījumus telefoniski vai elektroniskā veidā. Rezultātā mājas iedzīvotāju nodotie rādījumi tiek iesniegti vienlaicīgi, samazinot iespējamās ūdens patēriņa starpības apjomu.

Sadarbības mērķis ir uzlabot pašvaldību sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, pielietojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Jaunu sistēmu ieviešanas rezultātā SIA “Limbažu Komunālserviss”  darbs kļūst operatīvāks, efektīvāks un klientiem pieejamāks. Uzlabojumi panākti mērķtiecīgi strādājot, lai pilnveidotu tos aspektus, kas tika noskaidroti iepriekšējos periodos. Uzņēmums turpinās pilnveidot savus pakalpojumus, balstoties uz mūsu un klientu pakalpojumu lietošanas pieredzi un saņemto informāciju. Ne mazāk svarīga būs E-pakalpojumu saņemšanas pilnveidošana un paplašināšana, kā arī pakalpojumu sniegšanas atbilstošas vides un infrastruktūras uzlabošana.