SIA „Limbažu komunālserviss” norēķinu konti ir slēgti

Cienījamie, Klienti!
Saskaņā  ar  Limbažu pilsētas SIA “Limbažu komunālserviss” un SIA “Limbažu siltums” reorganizāciju,  SIA „Limbažu komunālserviss” norēķinu konti ir slēgti, lūdzam turpmāk norēķinus veikt uz SIA „Limbažu siltums”, vien. reģ.Nr. 40003006715,  norēķinu kontiem:
AS "SEB banka"
SWIFT kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7
AS "Citadele banka"
SWIFT kods PARXLV22
Norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1
AS "Luminor Bank"
SWIFT kods RIKOLV2X
Norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5
AS "Swedbank"
SWIFT kods HABALV22
Norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1

SIA "Limbažu siltums"
Juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālrunis/fakss 64070514