Iepirkumi

IepirkuMI

"Elektroenerģijas piegāde  Limbažu pilsētas SIA „Limbažu komunālserviss""(Identifikācijas Nr.  LKS – 2019/3)

Pasūtītājs:

Limbažu pilsētas SIA „Limbažu komunālserviss”

Reģistrācijas numurs: 46603000255

Adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Tel. nr.  64070760  / e-pasts: lks@lkslimbazi.lv

Kontaktpersona:

Vides pārvaldnieks Andris Kļava

Tel. nr.: 29362973 / e- pasts:  andris.klava@lkslimbazi.lv

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 03.janvāra plkst.: 12.00, SIA „Limbažu komunālserviss” birojā, Mūru ielā 17, Limbažos, LV-4001

Nolikums

Par degvielas un autogāzes piegādi  SIA „Limbažu komunālserviss”” (Identifikācijas Nr.  LKS – 2019/2)

Pasūtītājs:

SIA „Limbažu komunālserviss”

Reģistrācijas numurs: 46603000255

Adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Tel. nr.  64070760  / e-pasts: lks@lkslimbazi.lv

Kontaktpersona:

Vides pārvaldnieks Andris Kļava

Tel. nr.: 29362973 / e- pasts:  andris.klava@lkslimbazi.lv

Iepirkums „Par degvielas un autogāzes piegādi  SIA „Limbažu komunālserviss””.

Iepirkuma identifikācijas numurs: LKS - 2019/2

Iepirkuma priekšmeta apraksts: degvielas un autogāzes piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” saskaņā ar specifikāciju. 

Līguma izpildes termiņš:  No 2019. gada 01. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 19. marta plkst.: 11.00, SIA „Limbažu komunālserviss” birojā, Mūru ielā 17, Limbažos, LV-4001

Nolikums

 

Ūdens patēriņa skaitītāju  piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” (Identifikācijas Nr.  LKS 2019/1)

Pasūtītājs:

SIA „Limbažu komunālserviss”

Reģistrācijas numurs: 46603000255

Adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Tel. nr.  64070760  / e-pasts: lks@lkslimbazi.lv

Kontaktpersona:

Vides pārvaldnieks Andris Kļava

Tel. nr.: 29362973 / e- pasts:  andris.klava@lkslimbazi.lv

Iepirkums „Ūdens patēriņa skaitītāju  piegāde SIA „Limbažu komunālserviss”  “.

Iepirkuma identifikācijas numurs: LKS 2019/1

Iepirkuma priekšmeta apraksts: Ūdens patēriņa skaitītāju  piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” saskaņā ar specifikāciju. 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz  35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš:  Dalīts, saskaņā ar nolikumu.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 30. janvārim plkst.: 10.00, SIA „Limbažu komunālserviss” birojā, Mūru ielā 17, Limbažos, LV-4001

Iepirkuma dokumentācija: nolikums

 

Iepirkums

„Autocisternas un aprīkojuma piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” “
(Identifikācijas Nr.  LKS 2018/2)

 Pasūtītājs:
SIA „Limbažu komunālserviss”
Reģistrācijas numurs: 46603000255
Adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.
Tel. nr.  64070760  / e-pasts: lks@lkslimbazi.lv

 Kontaktpersona iepirkuma dokumentāciju:
Vides pārvaldnieks Andris Kļava
Tel. nr.: 29362973 / e- pasts: andris.klava@lkslimbazi.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Darbu rīkotājas Mārcis Dīriķis
Tālr.nr.:20252028,: 
marcis.dirikis@lkslimbazi.lv

Iepirkums : „Autocisternas un aprīkojuma piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” “.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LKS 2018/2.

Iepirkuma priekšmeta apraksts: Autocisternas un aprīkojuma piegāde SIA „Limbažu komunālserviss” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).
Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz   75 000,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes termiņš:  Ne vēlāk  kā 6 (sešu) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 22. maijam plkst.: 10.00, SIA „Limbažu komunālserviss” birojā, Mūru ielā 17, Limbažos, LV-4001

 Iepirkuma dokumentācija

PielikumsIzmērs
nolikums.pdf832.67 KB