Kanalizācija

Kanalizācija

Limbaži

Notekūdeņi pilsētā ar kanalizācijas spiedvadu un pašteces cauruļvadu tīkla palīdzību tiek savākti no patērētājiem un aizvadīti uz pilsētas centrālo kanalizācijas sūkņu staciju, kas atrodas Jūras ielā 46a. Bez centrālās sūkņu stacijas, notekūdeņu pārsūknēšanu nodrošina vēl 7 nelielas pārsūknēšanas stacijas, kas atrodas Druvas, Silaines, Sārmes, Lielezera, Jūras, Ciema un Zeļļu ielās. No sūkņu stacijas notekūdeņi pa spiedvadu tiek pārsūknēti uz 1,1 km attālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Ozolaines ielā 10. Tehnoloģiskais process notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir automatizēts un vizualizēts (pieslēgts datoram). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda optimālā režīmā ir līdz 2500 mᶾ/diennaktī. Notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši Valsts vides dienesta izdotās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr VA09IB0070 norādītajiem parametriem. Vidēji diennaktī tiek pārsūknēti un attīrīti aptuveni 1500 mᶾ notekūdeņu. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Dūņezerā. Uzņēmums nodrošina arī decentralizēto notekūdeņu savākšanu, ko nogādā Līmbažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

 

Umurga

Notekūdeņu savākšana Umurgā tiek nodrošināta ar pašteces kanalizācijas tīklu palīdzību. Kanalizācijas tīklu kopgarums sasniedz 5,7 kilometrus. Savāktie notekūdeņi tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Umurgas pagasta „Lejasķērpjos”. Umurgas NAI jauda ir 160 mᶾ dienā. Vidēji tiek savākti un attīrīti 80mᶾ notekūdeņu dienā.

 

Lādezers

Notekūdeņu savākšana Lādezerā nodrošināta ar pašteces kanalizācijas tīklu palīdzību. Aptuveni kilometra attālumā no ciemata centra atrodas notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, bet 1,5 kilometru attālumā no ciema darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 75mᶾ/ diennaktī. Vidēji dienā no Lādezera tiek savākti un attīrīti 32 mᶾ notekūdeņu.

 

Pociems

Sadzīves notekūdeņi no Pociema pa  pašteces kanalizācijas tīkliem tiek novadīti Pociema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Iekārtu jauda ir 100 mᶾ/diennaktī. Vidēji no fiziskām un juridiskām personām Pociemā tiek savākti un attīrīti 26 mᶾ notekūdeņu dienā.

 

Priedes

Priedēs darbojas pašteces kanalizācijas sistēma. Tīklu kopgarums nepilns kilometrs. Pirms nonākšanas vidē, notekūdeņi tiek ievadīti septiķī, kas nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu attīrīšanas pakāpi. Vidēji tiek savākti un novadīti aptuveni 6 mᶾ dienā.

 

Ozolaine

Ozolainē notekūdeņi tiek savākti un novadīti gan ar pašteces tīklu gan spiedvadu palīdzību. Savāktie notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Limbažu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Ozolaines ielā 10. No Ozolaines ciema fiziskām un juridiskām personām diennaktī tiek savākti un novadīti vidēji 25 mᶾ notekūdeņu.