Par uzņēmumu

Par uzņēmumu.

Limbažu pilsētas SIA „Limbažu  komunālserviss” ir 100% Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

Galvenās uzņēmuma darbības jomas:

 • Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana;
 • Sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.

Uzņēmums nodrošina:

 • Kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtrauktu piegādi patērētājiem;
 • Sadzīves un saimniecisko notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu;
 • Ūdens patēriņa uzskaiti;
 • Notekūdeņu patēriņa un kvalitātes monitoringu, piesaistot sertificētu laboratoriju pakalpojumus;
 • Ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecības un paplašināšanas organizāciju, piesaistot KF un ERAF līdzekļus;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas  centralizēto tīklu rekonstrukciju un ekspluatācijas uzturēšanu;
 • Tehnisko noteikumu izsniegšanu par pievienošanos centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
 • Pieslēgumu izbūvi centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
 • Pakalpojumus, kas saistīti ar decentralizēto un iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpošanu;
 • Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu ( sausās tualetes, lokālo attīrīšanas iekārtu dūņas, utt.).