Ūdensapgāde

Ūdensapgāde

Limbažu pilsēta.

Dzeramo ūdeni pilsētā iegūst no diviem dziļurbumiem ūdens sagatavošanas stacijas teritorijā. Aku kopējā maksimālā ražība ir 3300mᶾ/d, kas ir pilnīgi pietiekami, lai nodrošinātu Limbažu pilsētas iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzības tuvākajā nākotnē. Limbažu pilsētas teritorijā pazemes ūdens ir ar paaugstinātu cietību un dzelzs saturu. Šī iemesla dēļ izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija, kurā tiek samazināts dzelzs un mangāna saturs dzeramajā ūdenī. Attīrītais ūdens tiek uzglabāts pazemes rezervuāros, kuru kopējais tilpums ir 800mᶾ.  No tīrā ūdens rezervuāriem otrā pacēlumu sūkņi, kas tiek regulēti ar frekvenču pārveidotāja palīdzību, padod dzeramo ūdeni ūdensapgādes tīklā, nodrošinot vienmērīgu spiedienu 5,8-6,0 atmosfēru robežās. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos ūdenssūkņu darbība tiek nodrošināta ar ģeneratora palīdzību. Papildus ūdens rezerves tiek uzkrātas ūdenstorņa rezervuārā, kura tilpums ir 520 mᶾ. Uzņēmums nodrošina ar dzeramo ūdeni aptuveni 3150 patērētājus, no kuriem aptuveni 170 ir juridiskās personas.

Patērētājiem piegādātais dzeramais ūdens pilnībā atbilst MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Atbilstoši augstākminētajiem noteikumiem, dzeramajam ūdenim tiek veikts regulārs monitorings atbilstoši Veselības inspekcijā apstiprinātai programmai.

Umurga

Umurgas ciema fiziskās un juridiskās persons tiek apgādātas ar ūdeni no ciema artēziskā urbuma “Centrs III”, bet Umurgas skola no atsevišķa urbuma. No abiem urbumiem iegūtais ūdens pirms padeves tīklā tiek attīrīts. Vidēji patērētājiem tiek piegādāti 45mᶾ ūdens dienā. Uzkrājuma un spiediena stabilitātes nodrošināšanai ūdensapgādes sistēmā ieslēgts ūdens tornis.

Lādezers

Lādezera ciema ūdensapgāde tiek nodrošināta no viena artēziskā urbuma. No urbuma ūdens tiek padots uz ūdens sagatavošanas staciju, kur ūdenī tiek samazināts dzelzs un mangāna saturs. Vidēji dienā patērētājiem tiek piegādāti 40 mᶾ attīrīta ūdens. Uzkrājuma un spiediena stabilizācijas funkciju veikšanai sistēmā ieslēgts ūdens tornis. Pakalpojuma apjoma palielināšanai un kvalitātes uzlabošanai ciematā tiek realizēts ERAF projects.

Ozolaine

Ozolaines ciema patērētāji tiek apgādāti ar dzeramo ūdeni, ko iegūst no arttēziskā urbuma, kas atrodas ciema teritorijā. Blakus urbumam ir ūdens tornis, kas nodrošina stabilu spiedienu tīklā un rezervi elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumos. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un apjoma palielināšanai ciematā tiek realizēts ERAF projects.

Pociems

Pociema iedzīvotāji, uzņēmēji un iestādes ar dzeramo ūdeni tiek apgādāti no ciema teritorijā esošā artēziskā urbuma. Blakus urbumam atrodas ūdens sagatavošanas stacija, kurā tiek samazināts dzelzs saturs ūdenī. Vidēji dienā patērētājiem tiek piegādāti 40mᶾ sagatavota ūdens.

Priedes

Priedēs iedzīvotāji tiek nodrošināti ar dzeramo ūdeni no ciemata teritorijā esoša artēziskā urbuma. Pirms padošanas tīklā dzeramais ūdens tiek atdzelžots. Vidēji ciematā tiek ptērēti 10mᶾ dzeramā ūdens dienā.

Tiegaži

Tiegažu iedzīvotājiem tiek piegādāts no artēziskā urbuma iegūts ūdens, kas pirms padošanas tīklā tiek attīrīts. Vidēji ciematā tiek ptērēti 6 mᶾ dzeramā ūdens dienā.

Līcīši

Līcīšu iedzīvotājiem dzeramais ūdens tiek nodrošināts no artēziskā urbuma. Ūdens kvalitātes un piegādes stabilitātes uzlabošanai Līcīšos 2014. gadā izbūvēts jauns urbums. Vidēji dienā Līcīšu iedzīvotāji patērē 1,7 mᶾ dzeramā ūdens.